VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

26-11-2017, 10:00:00

Herdenken overledenen

meer

27-11-2017, 19:30:00

Kerkenraadsvergadering

meer

Van de gemeentelijk werker

Uit de kapelgids

VAN DE GEMEENTELIJK WERKER

In deze november-editie van onze Kapelgids komen heel veel uiteenlopende aspecten van ons leven, van ons geloof en van ons gemeente-zijn voorbij. Vervolgstappen na de veelbelovende start op de startzondag van 17 september, een uitdagend maandthema wat ons oproept om na de actie kerkproeverij naar buiten gericht te zijn en te blijven. Er is een doopdienst en we gedenken meerderen die ons, ook uit de kring van onze gemeente, door de dood ontvallen zijn. Er is een vreugdevol   geboortebericht en er is zorg rondom een andere zwangerschap.

In de natuur vallen de bladeren en kondigt de herfst zich aan: een prachtig kleurenpalet en tegelijk komen na het ingaan van de wintertijd de lange winteravonden die hun charme hebben en soms ook een last zijn. Dat alles is de werkelijkheid van ons leven en ook van ons gemeenteleven.


Bijzonder dat al die dingen genoemd worden. Immers, daarmee staan ze in het Licht van God. Ons leven, de gang van de seizoenen, de ontwikkelingen binnen onze gemeente, de situatie(s) in ons persoonlijk leven en in het leven van hen die ons dierbaar zijn.


En in het Licht van God en van het evangelie staat alles in een ander perspectief. Wat een zegen om elkaar dat andere perspectief steeds weer voor te houden en telkens weer aan te reiken. Daarvoor zijn we in de gemeente aan elkaar gegeven. Om samen in dat perspectief te leven en in dat licht te gaan. Om elkaar aan dat perspectief te    herinneren. Om de ander dat perspectief te laten zien. En die ander is niet alleen de ander binnen de muren van onze Kapel of de grenzen van onze gemeente. Die ander is elk-ander: we leven in het Licht van een God die de wereld liefheeft. Mooi om elkaar aan dat perspectief te herinneren.


November is ook de maand waarin we toeleven naar advent. Over perspectief gesproken! Over Licht gesproken! De adventsperiode begint weliswaar dit jaar net na de novembermaand (op zondag 3 december), maar toch … wat een voorrecht: terwijl buiten de duisternis valt, zien we als kerk uit naar het Licht dat is opgegaan en dat 
zal opgaan! In deze wereld en in onze harten.

Het is ons gebed dat die verwachting deze maand zal kleuren, zowel persoonlijk als ook in onze gemeente. 


Een warme en liefdevolle groet van ons vanuit Elburg voor u en voor jou, in het bijzonder voor hen die in zorg en moeite uitzien naar een teken van Licht!

 

 

Henk en José van Dam