VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

22-07-2018, 10:00:00

Startdienst Sonrise

meer

23-07-2018, 14:00:00

Sonrise (park Hogenkamp)

meer

24-07-2018, 14:00:00

Sonrise (park Hogenkamp)

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Slotactiviteit (meer info)
28-06-2018, 16:20:32

Slotactiviteit

Op zaterdag 7 juli is er een afsluitende gemeenteactiviteit in een gezellige en informele sfeer. Sinds een aantal jaren organiseren we ergens aan het eind van het seinzoen een dergelijke activiteit. Die heeft tweeërlei doel: uiting geven van en gestalte geven aan waardering voor de inzet van velen binnen onze gemeente op allerlei terrein en op allerlei manieren. En daarnaast is dit ook één van die activiteiten die door het informele en ontspannen karakter bijdraagt aan een stukje onderlinge verbondenheid. Die beide elementen zijn leidraad geweest om ook voor dit jaar een origineel programma samen te stellen. Bij dezen nodigen we u en jou daarvoor van harte uit. Ook wanneer je niet of nauwelijks actief bent ingeschakeld bij een bepaald onderdeel binnen onze gemeente mag je je welkom weten op deze middag en heten we je graag en van harte welkom. 

 

We verwachten je om 14.30 uur in het Trefpunt. Daar is kofie/thee/limonade met een traktatie. Rond 15.00 uur vertrekken we naar Giethoorn waar we met elkaar gaan varen en genieten van de unieke natuur van dit idyllische dorpje.

 

Daarna gaan we terug naar Zwolle en is er een picknick op een plekje ergens langs de IJssel. Voor die picknick neemt iedereen zelf iets te eten en te drinken mee. Met elkaar zorgen we dan voor een verassend en gevarieerd buffet waarbij we genieten van wat door anderen is meegenomen. De picknick begint om 17.45 uur. Bij slecht weer doen we dat in het Trefpunt.

 

Met name in verband met de organisatie van het onderdeel in Giethoorn is opgave nodig. Opgeven kan nog tot donderdag 4 juli bij de penningmeester. Wanneer je alleen mee kunt naar Giethoorn of dat juist niet lukt maar je wel wilt aanhaken bij de picknick, dan kan dat natuurlijk allemaal ook. 

 

We hopen u en jou te ontmoeten voor een sfeervolle en gezellige afsluiting van het seizoen in een sfeer van dankbaarheid voor elkaar en elkaars inzet en in een geest van onderlinge betrokkenheid en verbondenheid met elkaar. Meer nieuws:
- Kindernevendienst
- 55-plusmiddag (laatste)
- Gebedsmoment(en) - zomeragenda
- Sonrise week
- Flessenactie #gietoan

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten