VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

21-01-2018, 10:00:00

Eredienst

meer

28-01-2018, 10:00:00

Eredienst

meer

Van de gemeentelijk werker

Uit de kapelgids

VAN DE GEMEENTELIJK WERKER

Van de gemeentelijk werker

Het schrijven van deze rubriek voor het januarinummer van onze Kapelgids is altijd een wat bijzonder gebeuren. Immers, op het moment dat u dit leest zijn (vrijwel) alle activiteiten in het kader van Kerst en de jaarwisseling achter de rug, op het moment dat ik dit stukje schrijf staan die activiteiten allemaal nog op stapel. Over het verloop er van is nog niets te zeggen op dit moment. Maar het is wel bemoedigend en mooi om te zien hoeveel mensen zich met hart en ziel inzetten in de voorbereiding van de verschillende activiteiten en hoe mensen ook in de verschillende programmaonderdelen hun bijdrage leveren. Of het nu gaat om het familiekerstfeest, de activiteiten op kerstavond, de dienst op kerstmorgen of de diverse uitdeelacties, overal zijn mensen actief en dragen hun steentje bij, voor zover ze kunnen en passend bij hun gaven. En zo zijn we samen gemeente.

Tijdens de startzondag in september hebben we in alle openheid en in alle eerlijkheid elkaar de vraag gesteld hoe we onze verantwoordelijkheid om gemeente in Dieze en kerk in de wijk te zijn daadwerkelijk gestalte kunnen geven. Het is bemoedigend om te zien dat in dit seizoen en na dit gesprek mensen er ook echt en daadwerkelijk zijn, zich beschikbaar stellen en hun steentje bijdragen. Zo is de gemeente bedoeld en zo mogen we gemeente zijn, voor elkaar en met elkaar voor de wijk.

Een woord van dank en waardering voor de grote inzet en betrokkenheid van zovelen is dan ook zeer terecht en welverdiend. Dank jullie wel! En na de decembermaand staat ook in deze eerste maand van het nieuwe jaar weer heel veel moois op stapel. Alle kringen komen deze maand bij elkaar, we leven toe naar de week van gebed in de loop van deze maand, we hebben een bijzondere nieuwjaars-zangdienst op 7 januari en een week later een bijzondere doopdienst.

Zo mogen we een nieuw jaar ingaan. Vol verwachting.

Vooruitkijkend naar wat God gaat doen, in ons persoonlijk leven, in onze gemeente een door ons en onze gemeente heen in onze stad, in onze omgeving, in deze wijk en in deze wereld.


We wensen iedereen een goed, verwachtingsvol en gezegend 2018 toe!

 

Henk en José van Dam