VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

30-07-2017, 10:00:00

Slotdienst Sonrise

meer

06-08-2017, 10:00:00

Eredienst

meer

13-08-2017, 10:00:00

Eredienst

meer

Van de gemeentelijk werker

Uit de kapelgids

VAN DE GEMEENTELIJK WERKER
U leest op dit moment in het zomernummer van onze Kapelgids. Het lijkt misschien niet zo maar het is toch echt alweer zover: er is alweer een seizoen voorbij. Na een winterperiode vol activiteiten en initiatieven verstilt het kerkelijk leven in de zomermaanden, ook in onze gemeente. Wat is dat eigenlijk een mooi gegeven. En vooral: wat is het ook eigen aan de gemeente van Jezus Christus! Want een gemeente is geen activiteitenclub, geen initiator van allerlei evenementen en programma’s.

Een gemeente is een kring van mensen die investeert in een persoonlijke relatie met de levende Heer en met elkaar. En in die relatie gebeurt van alles, maar die relatie vraagt vooral oom om tijden van rust en van verstilling. Zo is het in de schepping al gegeven: periodes van werken en actief zijn en periodes van rust, bezinning en verstilling wisselen elkaar af. Niet voor niets is er ook de zevende (rust)dag! In dat scheppingsritme zijn we gemeente en zoeken we in de komende zomerperiode rust, voor stilte, voor ontspanning en ook voor bezinning. Tijd om op een andere manier te kijken naar onszelf, naar het leven, naar elkaar, naar onze gemeente. Tijd ook om ons op een andere manier te richten op God. We nemen afstand van veel wat we doen. Maar we blijven betrokken op elkaar en verbonden met elkaar. Elke zondag weer met onze God, die ook in de zomerperiode elke dag meetrekt.

Zo’n periode van rust kan ook heel vernieuwend en verfrissend zijn. Sommigen van ons trekken er daarom even ook letterlijk op uit: weg uit de eigen omgeving. Anderen zijn en blijven thuis. Maar rust en bezinning zijn niet gebonden aan een plek, ook al kan het in sommige situaties wel heel goed zijn om ook letterlijk afstand te nemen en een andere omgeving te zoeken. In dit perspectief van de orde van de schepping en van het leven wensen we elkaar een mooie en goede zomerperiode toe. Verfrissend, rustgevend, vernieuwend, bezielend.

We zien uit naar de afrondende activiteiten tijdens het slotweekend van 15 en 16 juli en naar Sonrsie, de zomer-activiteit van onze gemeente. We hopen op goede en zegenrijke momenten. Wat ons betreft: de schoolvakanties in regio midden (Elburg/Heerde) beginnen al twee weken eerder dan bij ons in Zwolle. Uiteraard hopen we bij de activiteiten in juli volop betrokkenen actief te zijn. En in de zomerperiode vult ons bed and breakfast zich dagelijks! Maar daarnaast is er ook tijd voor rust, ontspanning en persoonlijke dingen: op 10 juli trouwt één van onze kinderen, een dag later studeert onze jongste dochter af. En in augustus hopen we 10 dagen te trekken door (waarschijnlijk) Zuid-Engeland. We hebben zin in alles wat de zomer ons brengt!

Vanuit Elburg wensen we u en jou een hele goede zomer (vakantie) periode. We ontmoeten elkaar van tijd tot tijd in de zomer en zeker ook daarna.

 

Henk en José van Dam