VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

25-09-2017, 19:30:00

Kerkenraadsvergadering

meer

27-09-2017, 19:00:00

Gebedsmoment / Gesprekskring

meer

01-10-2017, 10:00:00

Eredienst

meer

Van de gemeentelijk werker

Uit de kapelgids

VAN DE GEMEENTELIJK WERKER

Deze Kapelgids verschijnt een week later dan we gewend zijn en daarmee kort voor de start van het nieuwe winterseizoen. Veel in deze Kapelgids staat in het teken van nieuwe plannen voor het seizoen 2017-2018 wat we deze maand beginnen tijdens onze startzondag.

Wie deze Kapelgids doorbladert raakt onwillekeurig onder de indruk van de vele plannen: een nieuw jaarthema, suggesties voor diverse kringen, een bijzondere startzondag/startdienst met daarin een herijking van wat we doen als gemeente, meedoen met een bijzonder landelijk initiatief (Kerkproeverij), samenwerking met de Sionskerk in het kader van de Alpha-cursus. Dat en zoveel meer komt aan de orde in deze Kapelgids en staat op de rol voor het komende seizoen.

De Kapelgids verschijnt een week later dan gebruikelijk dat omdat een aantal plannen nog definitief vastgesteld moest worden in de kerkenraadsvergadering van eind augustus. Omdat we de inhoud van de Kapelgids graag up-to-date wilden hebben, hebben we er voor gekozen dat die iets later zou verschijnen. Het geeft aan dat in de afgelopen zomerperiode door meerdere mensen hard is gewerkt aan het uitdenken en realiseren van deze nieuwe initiatieven. Voor zoveel inzet zijn we dankbaar. En met al die plannen staan we op dit moment verwachtingsvol aan het begin van een nieuw seizoen.


Hopelijk geldt dat niet alleen in het verband van de gemeente, we hopen van harte dat velen van ons ook in hu persoonlijke situatie met verwachting een nieuwe periode ingaan: kinderen en jongeren gaan weer naar school, volwassenen gaan na de vakantie weer aan het werk. En in meerdere gezinnen wordt met verwachting uitgekeken naar de geboorte van nieuw leven.
We kijken niet alleen vooruit, we kijken ook dankbaar terug op een goede zomer. We beleefden met elkaar een prachtige Sonriseweek met een grote betrokkenheid vanuit onze gemeente, een enthousiast team van gekwalificeerde sporters en toegewijde Christenen, goede contacten met de mensen van de Grote Kerk Gemeente en enthousiaste reacties van kinderen, tieners en volwassenen uit de wijk. En ook in onze gemeente gebeurden gelukkig de afgelopen zomer geen nare of ingrijpende dingen.

Ook wij kijken persoonlijk dankbaar terug op een goede zomer. We hebben enorm genoten van onze 10-daagse rondreis door Zuid-Engeland. En ook de periorde daar omheen was goed: wat minder intensief, met daardoor voldoende tijd voor extra bezoekjes, wat studie en allerlei voorbereidende werkzaamheden en plannen voor het nieuwe seizoen en het nieuwe schooljaar. En natuurlijk waren er met name voor Jose de dagelijkse bezigheden in het kader van ons Bed and Breakfast. We hadden het goed! En we kijken hoopvol vooruit: begin oktober hopen we opnieuw de geboorte van een kleinkind mee te maken. En alle werkzaamheden in onze gemeente, in Meppel en ook op school in Heerde zijn weer begonnen.


Kortom: we hebben veel reden tot dankbaarheid, terugkijkend en vooruitziend. En we zien er ook naar uit om in verbondenheid met elkaar onderweg te gaan in dit nieuwe seizoen en samen te bouwen aan onze gemeente in Zwolle en te groeien in geloof, in liefde, in dienstbetoon en in verbondenheid met elkaar en met anderen die aan ons zijn en worden toevertrouwd.


Vanuit Elburg een warme en hartelijke groet voor u en jou. In het bijzonder denken we aan diegenen van wie het leven overschaduwd of getekend wordt door zorg, pijn verdriet of eenzaamheid.


Henk en José van Dam