Afgelopen activiteiten (Pagina 9)

Rock Steady & Live Steady

Rock Steady: club voor 12-14 jaar Live Steady: club voor 14-16 jaar Deze club wordt in samenwerking gehouden met (en in) de Sionskerk. We beginnen om 19:00. Welkom! Vanavond gaan we bij de Live Steady verder met het onderwerp van Sirkelslag: Goed doen.

Gezinsdienst

Gezinsdiensten zijn gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd en ook aansprekend voor volwassenen. Deze diensten worden in samenwerking met een gezin uit onze gemeente voorbereid. Bijzonder is dat deze tweede zondag in maart tevens het begin is van de 40-dagentijd. In het kader van het project in deze lijdenstijd staat op deze zondag het verhaal…

55+ middag

Om 14.30 uur verwachten we alle oudgedienden in het Trefpunt. En ook nieuwkomers en mensen die vanwege het bijzondere karakter van het tweede deel van deze middag belangstelling hebben zijn van harte welkom. Hetty, één van de vaste bezoeksters van de 55+ middag heeft een suggestie gedaan: we lezen Psalm 25 en raken over deze…

Boeken & kledingmarkt

Kom gezellig langs om te snuffelen tussen de (vooral) boeken en kleding die voor u is uitgestald. Geniet van een kopje koffie of thee met wat lekkers of koop een kopje soep als lunch. De opbrengst is voor onze gemeente.

Jongerenkring

We bespreken een Bijbelgedeelte/thema dat is aangereikt vanuit de groep. Iedereen ontvangt zoals gebruikelijk de input vooraf via de mail. Nieuwkomers zijn ook van harte welkom! We komen samen bij Marina thuis.

Rock Steady & Live Steady

Rock Steady: club voor 12-14 jaar Live Steady: club voor 14-16 jaar Deze club wordt in samenwerking gehouden met (en in) de Sionskerk. We beginnen om 19:00. Welkom!

Gesprekskring

We zijn in gesprek rondom een Bijbelgedeelte dat vanuit de kring wordt aangereikt. Bij de gemeentebrief van zondag 17 februari wordt een bijlage gevoegd waarin alle informatie staat over het programma van de kringavond. Bovendien krijgen de vaste bezoekers van de gesprekskring vooraf een mail thuisgestuurd ter voorbereiding. We begroeten vaste bezoekers en belangstellende nieuwkomers graag…

Gebedsmoment

We komen samen in het liturgisch centrum, rondom de avondmaalstafel en de brandende Paaskaars. We delen dankpunten en gebedspunten en bidden met en voor elkaar, voor onze gemeente, voor de wereld en voor situaties van mensen uit onze persoonlijke kring. Welkom!