Afgelopen activiteiten (Pagina 9)

Gesprekskring

Op de gesprekskring wordt ‘de agenda’ bepaald door Bijbelgedeelten die vanuit de groep worden aangereikt. Deze maand is dat de gelijkenis van de verloren zoon. Een overbekend verhaal, maar door één van de deelnemers van de gesprekskring vanuit een heel unieke en persoonlijke invalspoort aangereikt. En dat maakt dat een avond rond dit bekende gedeelte…

Gebedsmoment

Maandelijks gebedsmoment in het liturgisch centrum van de Kapel. De kerkzaal van de Kapel is dan al in kerstsfeer, er branden dan ook al drie adventskaarsen. In het licht van de verwachting en in de sfeervolle kerst-entourage van de Kapel bidden we voor elkaar, voor mensen die we kennen, voor een wereld vol onvrede en…

Eredienst

3e Adventszondag Voorganger: Sjaak Weststrate Muzikale begeleiding: Melanie Wilschut

Avondmaalsdienst

Op deze tweede adventszondag vieren we de maaltijd van de Heer. Avondmaal vieren heeft in de adventstijd altijd een extra dimensie. De maaltijd van de Heer is immers ook de maaltijd van de verwachting. We kijken uit naar het feest van de geboorte van Jezus maar kijken ook uit naar de komst van het Koninkrijk!

Jongerenkring

We komen samen bij Marina en Eisse thuis. Vanaf 19.45 uur zijn we welkom, om 20.00 uur beginnen we ons programma. De vaste bezoekers van de jongerengroep krijgen nog een mail toegestuurd die ook meteen aanzet en handreiking is als voorbereiding op het (verbindende) gesprek wat we met elkaar willen voeren op deze kringavond. Welkom!…

55+middag

Het eerste deel van de middag lezen we een psalm en zijn vanuit de gedachten die de desbetreffende psalm aanreikt met elkaar in gesprek. Het tweede deel van de middag heeft een ontspannend karakter en staat mede in relatie tot het feit dat het op deze dag 5 december is. We laten ons verrassen! Welkom,…

Eredienst

1e Advent. De diensten in de adventstijd staan in het teken van ons adventsthema: “Lichtdragers van God”. We lezen dit jaar rondom dit thema de bekende adventsverhalen uit Lukas 1. Deze zondag staat het verhaal van de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper centraal en is het thema: “God wijst de weg” (Zacharias…