Afgelopen activiteiten (Pagina 3)

Gesprekskring

Ook als gesprekskring pakken we de draad weer op na de zomerstop. We houden de traditie in ere: vanaf 19.45 uur koffie of thee met een traktatie die beurtelings wordt verzorgd door eén van de bezoekers. En om 20.00 uur beginnen we ons programma. Het gesprek op deze avond is enerzijds vervolg op het thema…

Eredienst

Voorganger: Peter Hartkamp Muzikale begeleiding: Stephan van der Plas

Jongerenkring

Deze eerste officiële kringavond (na de gezellige start begin september) heeft als motto: “Verder na een nieuw begin”. Dit motto heeft een dubbele bodem: – we zetten op deze eerste avond van onze jongerengroep een volgende stap na het nieuwe begin zoals we dat met elkaar beleefden op de startzondag. – we denken ook als jongerengroep na over de vraag: wat…

Rock Steady & Live Steady

Rock Steady: club voor 12-14 jaar Live Steady: club voor 14-16 jaar Deze club wordt in samenwerking gehouden met (en in) de Sionskerk. We beginnen om 19:00. Welkom!

55+ middag

Elk eerste deel van de middag is onze gemeentelijk werker Henk van Dam aanwezig en leidt het (geloofs)gesprek naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. We hebben er dit seizoen voor gekozen om daarbij aan te sluiten bij de lezingen tijdens de diensten op zondag. We volgen voor de diensten een rooster en hebben er voor gekozen…

Eredienst

Voorganger: Gerrit de Haan Muzikale begeleiding: Henk Mulder

Zangdienst

Voorganger: Alette Dijkslag Muzikale begeleiding: Stephan van der Plas

Startzondag

Deze dienst is een combinatie van wat we in elke dienst gewend zijn en onderdelen die zijn ingevoegd vanwege de start van het nieuwe seizoen. Aansluitend aan de dienst (die door deze combinatie langer duurt dan we gewend zijn) is er een gezamenlijke lunch als afsluiting van het programma. Thema van de startdienst is: ”Heilig…

Eredienst

Voorganger: Peter Hartkamp Muzikale begeleiding: Stephan van der Plas

Bevestigingsdienst ambtsdragers

In deze dienst worden 2 nieuwe kerkensraadsleden bevestigd in hun ambt. We zijn dankbaar voor hun beider beschikbaarheid en willen hen in deze dienst inzegenen voor hun roeping ten dienste van onze gemeente. En dat doen we graag met elkaar en dus ook met u en met jou erbij. Welkom! Voorganger: Henk van Dam Muzikale…