Week van gebed

In de week van 17 t/m 24 januari wordt de week van gebed gehouden. Een landelijk initiatief wat overigens in heel veel landen in deze week plaatsvindt en ons verbindt met christenen wereldwijd. Over grenzen van landen, werelddelen, tradities en kerkmuren heen zijn we in alles wat ons van elkaar onderscheidt één in ons verbonden zijn met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die verbondenheid klinkt door in het thema van deze week van gebed: ”Blijf in mijn liefde”. Die verbondenheid vieren we met elkaar en krijgt gestalte in ons samen bidden. Na de positieve ervaring van vorig jaar kiezen we er ook dit jaar voor om vanuit de kerken in Dieze één gebedsbijeenkomst te houden. Die wordt gehouden op donderdag 21 januari, 19.30 uur in het gebouw van het Leger des Heils aan de Geert Grootestraat. Aan deze avond wordt meegewerkt door voorgangers en vertegenwoordigers van de diverse kerken in Dieze. Het programma is anders dan vorig jaar en aangepast aan de beperkingen vanwege de Coronamaatregelen. Maar dat zal de avond niet minder aansprekend maken en evenzeer de moeite waard om er te zijn. Op een creatieve manier geven we gestalte aan onze verbondenheid en ons samen bidden. We hopen elkaar te ontmoeten op deze avond. Naast deze avond zijn er diverse andere activiteiten, zowel inde wijk (bijvoorbeeld vanuit YFC) als stadsbreed (bijvoorbeeld de startbijeenkomst georganiseerd dor het podium van kerken).Ook die initiatieven brengen we graag onder de aandacht en ook daarvoor nodigen we u en jou van harte uit.