VEG@Home

I.v.m. de Kerstvakantie komen we dit keer niet op de eerste maar op de tweede vrijdag van de maand samen. We zijn vanaf 19.45 uur te gast bij Marina (en Eisse). Om 20.00 uur begint het programma. De avonden van VEG@Home staan allemaal in het teken van het jaarthema en daarmee zijn we bezig vanuit de symboliek van de tabernakel- en de tempeldienst. Dit keer staan de voorwerpen centraal die we tegen komen in het heilige: de tafel met de toonboden en het reukofferaltaar. Sifra doet mee in de voorbereiding van deze avond en neemt ook tijdens de avond een deel van de leiding voor haar rekening. Vaste bezoekers krijgen per mail nog nadere informatie over de opzet en de invulling van het programma voor deze avond. We hopen dat je er bent!