Startdienst Sonrise 5 juli

Vanwege de beperkende maatregelen i.v.m. Corona is het niet mogelijk om de dienst in de Kapel te houden. In goed onderling overleg hebben we gekozen voor een gezamenlijke startdienst vanuit de Jeruzalemkerk vanwege de beschikbare ruimte. De dienst begint om 19 uur.
Het gezamenlijke karakter krijgt in allerlei opzichten gestalte: voorgangers in deze dienst zijn Ds. Gertjan Codee en Henk van Dam. Onze beide kerkenraden doen dienst. Daarnaast verleent Stephan v.d. Plas muzikale medewerking en verzorgt Ed Anker een kindermoment.
En we hopen dat het gezamenlijke karakter van de dienst vooral blijkt doordat velen ook vanuit onze gemeente er deze zondagavond bij zijn, om zo onze betrokkenheid op dit bijzondere project en onze verbondenheid met de sporters gestalte te geven.

LET OP:

In verband met Corona is ook voor deze dienst aanmelding verplicht. Dat kan bij Marja van Gelder, tel. 038-4656940 (het mobiele nummer van Marja is niet voor aanmelding beschikbaar. Mailen kan ook: mlvangelder@hetnet.nl Voor de dienst van 5 juli is aanmelding mogelijk tot woensdag 1 juli, 20.00 uur.
We hopen elkaar weer te kunnen begroeten in de Kapel en hopen dat we het ondanks de beperkingen (niet zingen, geen koffie na de dienst) goed zullen hebben met elkaar.

Protocol Jeruzalemkerk:

 • Aanmelden voor de dienst is verplicht (zie hierboven)
 • Het verzoek is, voordat u naar de kerk gaat thuis uw handen te wassen en naar het toilet te gaan.
 • Gebruik toiletten tijdens de dienst alleen als het echt niet meer gaat.
 • Hoest/nies in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes geen handen schudden en 1.5m afstand houden.
 • Verkouden/koorts: thuisblijven!
 • Kom op tijd en houdt er rekening mee dat u/jij dan ook langer in de kerk zit dan normaal.
 • Alleen de ingang aan de Molenhof wordt gebruikt.
 • In de kerk staat desinfecteer bij de ingang. Iedere kerkganger maakt daar gebruik van.
 • Geen kapstokken gebruiken, jassen meenemen naar de zitplaats.
 • U meldt zich voor u de kerkzaal betreedt aan bij de 1e coördinator (wit hesje).
 • Hij zal u vragen naar de gezondheidstoestand en het aantal personen die zijn aangemeld controleren.
 • Wie het eerst komt zit voorin of achterin, zitplaatsen worden uitsluitend aangewezen door de 2e coördinator in de kerk.
 • Wie het eerst zit voor de dienst, gaat het laatst weg na de dienst.
 • Leden van hetzelfde huisgezin mogen bij elkaar zitten.
 • NIET ZINGEN tijdens de dienst, ook niet mee-neuriën.
 • Er is een zang/muziekgroep. Zij verzorgen het muzikale gedeelte.
 • Maak bij voorkeur gebruik van de collecte app. Voor de dienst is er de mogelijkheid om uw gaven te geven. Er staan 3 schalen en een zending bus bij de in-/uitgang.
 • Geen koffie na de dienst.
 • Geen ‘samenscholingen’ voor en na de dienst op de parkeerplaats.