Slotdienst

We sluiten met deze dienst het seizoen af. Tevens vieren we het avondmaal met elkaar.

Voorganger: Henk van Dam
Muzikale begeleiding: Stephan van der Plas