Ouderendienst, 4e advent

De laatste jaren is de zondag voorafgaand aan Kerst (de vierde adventszondag dus) een ouderendienst. Dat doen we onder andere omdat de kerstmorgendienst een gezinskarakter heeft. De kinderen hebben dan een behoorlijk aandeel in met name het eerste deel van de dienst. Mede daarom kiezen we ervoor dat de dienst op de vierde zondag van advent een ouderendienst is. Leden van de 55-plusmiddag werken mee, we zingen oude, bekende en geliefde (kerst)liederen en ook in de andere onderdelen van de dienst wordt bij de invulling met name afgestemd op de beleving van ouderen, overigens zonder dat het jongere generaties afstoot. We hopen dat in deze dienst niet alleen de ouderen maar ook de jongere generaties erbij willen zijn. Het evangelie verbindt over grenzen van generaties heen. Vanuit die overtuiging roepen we jongeren en ouderen op om er te zijn en elkaar in deze dienst te ontmoeten.
De ouderendienst wordt geleid door onze eigen gemeentelijkwerker, Henk van Dam.

Muzikale begeleiding is in handen van Henk Mulder.