Oudejaarsdienst

Dit jaar is 31 december op maandag, we houden een korte oudejaars-dienst op deze laatste avond van het jaar. Omdat we beseffen dat voor velen deze avond ook een familiekarakter draagt beginnen we op tijd en kiezen voor een wat kortere dienst (maximaal een uur). We drinken om diezelfde reden ook geen koffie na de dienst, maar vanaf 18.30 uur is er een inloopmoment met koffie, thee en een oliebol.

Bijbelwoorden, liederen, gebeden en momenten van stilte zijn de onderdelen van ons samen-zijn op deze avond. We kijken terug, delen zorgen en zegeningen en leggen het jaar met wat ons dat bracht of soms juist ook niet bracht terug in de handen van die God van wie we geloven dat Hij de dagen van onze jaren in zijn handen draagt. Aan Hem vertrouwen we ons ook toe voor de laatste uren van het oude jaar en voor alle dagen van het nieuwe jaar dat aanstaande is. De sfeervol verlichte Kapel, met op de achtergrond het donker van de oudejaarsavond en de geluiden van vuurwerk geven aan ons samenzijn een intieme sfeer van veiligheid en geborgenheid.
In die sfeer laten we, verbonden met elkaar en met de eeuwige God een oud jaar los en gaan een nieuw jaar in. We zien uit naar een sprekend eindejaarsmoment!

Voorganger: Henk van Dam
Muzikale begeleiding: Stephan van der Plas