(Online) kanselruildienst 24 januari

Zondag 24 januari sluiten we de week van gebed af met de kanselruilzondag:
voorgangers van de deelnemende kerken wisselen onderling en in de diensten op deze zondag is er dan een mix van de traditie en de gebruiken van de eigen gemeente en van de gemeente van de betreffende voorganger. Op die manier leren we elkaar als gemeenten en voorgangers kennen.

We hebben ons afgevraagd of die doelstelling in de huidige online situatie haalbaar is, immers van directe (fysieke) ontmoeting is geen sprake. Om die reden hebben we gekozen voor een andere opzet van de kanselruil: op één locatie (dat is de Kapel) houden we een gezamenlijke online dienst die geleid wordt door de voorgangers van de drie deelnemende kerken (Leger des Heils, Baptistengemeente, VEG). Op die manier krijgt het eigene van elk van de drie tradities/gemeenten een plek en geven we tegelijk ook een helder signaal van verbondenheid af.

Muzikale medewerking wordt verleend door David en Melanie Wilschut.

Deze dienst online te volgen door erop te klikken op ons kanaal op YouTube.

We hopen op een mooie dienst met elkaar.