(Online) herdenkingsdienst 22 november

Voorganger: Henk van Dam, muziek door Stephan en Lizette van der Plas

Op deze vierde zondag van de maand november is het eeuwigheidszondag. We herdenken in deze dienst hen die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen door de dood. Vanuit onze gemeente zijn dat (tot nu toe) 2 personen. Voor hen beiden zijn er persoonlijke woorden ter nagedachtenis en is er een gedachteniskaars die door één van de familieleden wordt aangestoken.

Daarnaast herdenken we degenen die wereldwijd zijn overleden in het afgelopen kerkelijk jaar en we gedenken geliefden die ons uit onze persoonlijke kring korter of langer geleden ontvallen zijn. Dat onderdeel wordt dit keer anders ingevuld dan we gewoon zijn. Het is vanwege de Coronamaatregelen geen optie dat iedereen die dat wil zelf een waxinelichtje ter nagedachtenis ontsteekt aan de Paaskaars. We vullen dat onderdeel daarom op een andere manier in die zeker niet minder persoonlijk is en die ook mensen die online verbonden zijn de gelegenheid biedt om te gedenken:

Iedereen die een overledene uit eigen kring wil gedenken kan de naam/namen van degene(n) vooraf doorgeven. Dat kan aan onze voorganger (die leidt ook de dienst), via voorganger@vegzwolle.nl of telefonisch of via Whats app (06-53991169).  Het gaat hierbij niet alleen om mensen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, wie iemand wil gedenken  die langer geleden is overleden mag diens naam natuurlijk ook noemen. In de dienst wordt elke naam genoemd door de voorganger. Na elke naam die genoemd wordt, wordt door  één persoon een waxinelichtje aangestoken ter nagedachtenis aan degene van wie de naam net daarvoor is  genoemd. We ontsteken ook een kaars ter nagedachtenis aan hen van wie de namen niet genoemd worden (niet iedereen zal van deze mogelijkheid gebruik willen maken) zodat we ook aan hen van wie de namen niet  worden genoemd niet voorbijgaan.  

We hopen op deze manier te gedenken op een veilige en met het oog op onze gezondheid verantwoorde manier en  tegelijk ook recht te doen aan het persoonlijke karakter van dit moment van herdenken. 

We zien uit naar een troostvolle en bemoedigende dienst en nodigen u en jou uit om er bij te zijn, online of in de Kapel.

De diensten zijn online te volgen door op de desbetreffende dienst te klikken op ons kanaal op YouTube.

Let op:

Voor iedere dienst is aanmelding vooraf nodig als je aanwezig wilt zijn in de kapel. Dat kan bij Marja van Gelder, tel. 038-4656940 (het mobiele nummer van Marja is niet voor aanmelding beschikbaar. Mailen kan ook: mlvangelder@hetnet.nl Voor de dienst van 22 november  is aanmelding mogelijk tot zaterdag 21 november, 15.00 uur.

De regels:

 • We gebruiken alleen de hoofdingang van de Kapel. De zijdeur en de deur via de parkeerplaats zijn afgesloten.
 • Bij klachten: thuisblijven. Dat geldt ook wanneer huisgenoten ziek zijn.
 • Bij de hoofdingang wordt u opgevangen door een gastvrouw/heer. Ook hij/zij zal (nogmaals) vragen of u klachten heeft. Wanneer dat niet het geval is mag u naar binnen.
 • Voordat u binnenkomt dient u een mondkapje op te zetten, deze mag u afzetten als u op uw plaats zit. Bij het verlaten van de kapel dienst u deze weer op te zetten.
 • Bij de ingang van de Kapel staat ontsmettingsmiddel. Bedoeling is dat u daar de handen ontsmet.
 • De gastvrouw/heer wijst vervolgens een zitplek aan. Zij bepaalt wie waar zit, u hebt daar zelf geen inspraak in. Uitgangspunt is dat we zo weinig mogelijk langs elkaar heen lopen, we handhaven consequent de anderhalve meter maatregel.
 • Jas, tas en eventueel rollator neemt u mee naar uw stoel. De garderobe mag niet gebruikt worden.
 • Voorafgaand aan de dienst mag u met medebezoekers praten, maar daarbij blijft u op uw stoel en houdt uw mondkapje daarbij op. Op zeker moment start de uitzending van de dienst en wordt u gevraagd om stil te zijn.
 • Toiletgebruik is toegestaan maar we beperken dat tot een minimum. En: slechts één persoon tegelijk kan gebruik maken van het toilet. Draag een mondkapje als u door de kapel loopt.
 • Na afloop van de dienst verlaten we het gebouw op aanwijzingen van de gastvrouw/heer, één voor één en met inachtneming van de anderhalve meter maatregel.

Tijdens de dienst:

 • is er geen samenzang. De pianist(e) speelt en zingt. Meezingen is dus niet toegestaan.

We hopen op een mooie dienst met elkaar.