(Online) dienst Week van Gebed 16 januari

Voorganger: Henk van Dam, muziek door Melanie Wilschut

Al een aantal jaren hebben we de gewoonte dat op de eerste zondag van de Week van Gebed we met een aantal gemeenten een kanselruil houden: als voorgangers van de kerken in Dieze gaan we voor in elkaars gemeenten. Op die manier leren we door de ontmoeting met elkaar als (gast)voorganger en (gast)gemeente elkaars tradities kennen en waarderen. Bovendien geven we zo ook, gestalte aan éénheid onder elkaar; één van de kernthema’s van de Week van Gebed.
Dit jaar zou de kanselruil ook doorgaan, echter door de coronamaatregelen gingen (vrijwel) alle kerken over op uitsluitend online diensten. In een online situatie is een kanselruil niet zinvol, immers er is dan geen sprake van ontmoeting van de (gast)voorganger met de (gast)gemeente. Omdat pas half januari duidelijk wordt of er op 16 januari meer ruimte zal zijn hebben we als voorgangers besloten om in onze eigen gemeente de dienst aan het begin van de Week van Gebed te leiden. De kanselruil gaat dus niet door.

Om gemeenteleden toch de gelegenheid te bieden om iets te proeven van de tradities van andere kerkgenootschappen en gestalte te geven aan verbondenheid over (eigen)kerkmuren heen hebben we een flyer gemaakt. Daarop is van diverse kerken in Dieze te zien hoe laat de diensten beginnen en hoe je die diensten online kunt volgen. Op die manier kan ieder die dat wil een kijkje nemen bij een andere gemeente en zo toch iets ervaren van het effect wat we ook met de kanselruil beogen. We nodigen u en jou natuurlijk van harte uit voor de dienst in onze eigen gemeente maar voel je vrij om dit keer ook te gast te zijn bij een andere gemeente. En wij verwelkomen natuurlijk graag en van harte mensen uit andere kerkgenootschappen die deze morgen (online) bij ons te gast willen zijn.
We zien uit naar een goed en gezegende start van deze week van gebed.

Onze diensten zijn online te volgen door op de desbetreffende dienst te klikken op ons kanaal op YouTube.

Richtlijnen voor bijwonen dienst