(Online) Avondmaalsdienst 6 december, 2e advent

Voorganger: Henk van Dam, muziek door Stephan en Lizette van der Plas

Dit is de eerste zondag van december en de tweede zondag van advent. Gedurende vier zondagen staat het verwachtingsvol uitzien naar het feest van de geboorte van Jezus Christus centraal. Het(advents)thema van deze dienst is: “Spiegel van liefde”. Het verhaal van de aankondiging van de geboorte van Jezus door de engel Gabriel aan Maria staat in deze dienst centraal.

We vieren deze dienst ook het Heilig Avondmaal, de maaltijd van de Heer is ook de maaltijd van de verwachting. Aan het avondmaal kijken we uit naar de toekomst die ons door God is beloofd. Advent vieren is ook avondmaal vieren. U bent van harte welkom in de Kapel, maar we nodigen ook degenen die online de dienst volgen van harte uit om thuis het brood te breken en te eten en de vergoten wijn te drinken. Dat is het wat ons ook in de adventstijd aan elkaar verbindt: niet dat we onder één dak samenkomen (hoe mooi dat ook is), maar we zijn verbonden in ons samen delen in de verwachting van het Koninkrijk.

We hopen u en jou te ontmoeten in deze tweede adventsdienst, in de Kapel of online. We wensen elkaar juist in deze tijd vol on zekerheid de hoop en de verwachting toe waar het in de adventstijd over gaat.

De diensten zijn online te volgen door op de desbetreffende dienst te klikken op ons kanaal op YouTube.

Let op:

Voor iedere dienst is aanmelding vooraf nodig als je aanwezig wilt zijn in de kapel. Dat kan bij Marja van Gelder, tel. 038-4656940 (het mobiele nummer van Marja is niet voor aanmelding beschikbaar. Mailen kan ook: mlvangelder@hetnet.nl Voor de dienst van 6 december  is aanmelding mogelijk tot zaterdag 5 december, 15.00 uur.

De regels:

 • We gebruiken alleen de hoofdingang van de Kapel. De zijdeur en de deur via de parkeerplaats zijn afgesloten.
 • Bij klachten: thuisblijven. Dat geldt ook wanneer huisgenoten ziek zijn.
 • Bij de hoofdingang wordt u opgevangen door een gastvrouw/heer. Ook hij/zij zal (nogmaals) vragen of u klachten heeft. Wanneer dat niet het geval is mag u naar binnen.
 • Voordat u binnenkomt dient u een mondkapje op te zetten, deze mag u afzetten als u op uw plaats zit. Bij het verlaten van de kapel dienst u deze weer op te zetten.
 • Bij de ingang van de Kapel staat ontsmettingsmiddel. Bedoeling is dat u daar de handen ontsmet.
 • De gastvrouw/heer wijst vervolgens een zitplek aan. Zij bepaalt wie waar zit, u hebt daar zelf geen inspraak in. Uitgangspunt is dat we zo weinig mogelijk langs elkaar heen lopen, we handhaven consequent de anderhalve meter maatregel.
 • Jas, tas en eventueel rollator neemt u mee naar uw stoel. De garderobe mag niet gebruikt worden.
 • Voorafgaand aan de dienst mag u met medebezoekers praten, maar daarbij blijft u op uw stoel en houdt uw mondkapje daarbij op. Op zeker moment start de uitzending van de dienst en wordt u gevraagd om stil te zijn.
 • Toiletgebruik is toegestaan maar we beperken dat tot een minimum. En: slechts één persoon tegelijk kan gebruik maken van het toilet. Draag een mondkapje als u door de kapel loopt.
 • Na afloop van de dienst verlaten we het gebouw op aanwijzingen van de gastvrouw/heer, één voor één en met inachtneming van de anderhalve meter maatregel.

Tijdens de dienst:

 • is er geen samenzang. De pianist(e) speelt en zingt. Meezingen is dus niet toegestaan.

We hopen op een mooie dienst met elkaar.