(Online) dienst 27 september

Voorganger: Peter Hartkamp, muziek door Stephan en Lizette van der Plas.

We stellen de kapel  weer open op zondagmorgen voor mensen die de diensten bij willen wonen. Hier zit wel een maximum aan en een aantal regels.

De diensten zijn te volgen door op de desbetreffende dienst te klikken op ons kanaal op YouTube.

Let op:

Voor iedere dienst is aanmelding vooraf nodig. Dat kan bij Marja van Gelder, tel. 038-4656940 (het mobiele nummer van Marja is niet voor aanmelding beschikbaar. Mailen kan ook: mlvangelder@hetnet.nl Voor de dienst van 27 september is aanmelding mogelijk tot zaterdag 26 september, 15.00 uur.

De regels:

 • We gebruiken alleen de hoofdingang van de Kapel. De zijdeur en de deur via de parkeerplaats zijn afgesloten.
 • Bij klachten: thuisblijven. Dat geldt ook wanneer huisgenoten ziek zijn.
 • Bij de hoofdingang wordt u opgevangen door een gastvrouw/heer. Ook hij/zij zal (nogmaals) vragen of u klachten heeft. Wanneer dat niet het geval is mag u naar binnen.
 • Bij de ingang van de Kapel staat ontsmettingsmiddel. Bedoeling is dat u daar de handen ontsmet.
 • De gastvrouw/heer wijst vervolgens een zitplek aan. Zij bepaalt wie waar zit, u hebt daar zelf geen inspraak in. Uitgangspunt is dat we zo weinig mogelijk langs elkaar heen lopen, we handhaven consequent de anderhalve meter maatregel.
 • Jas, tas en eventueel rollator neemt u mee naar uw stoel. De garderobe mag niet gebruikt worden.
 • Voorafgaand aan de dienst mag u met medebezoekers praten, maar daarbij blijft u op uw stoel. Op zeker moment start de uitzending van de dienst en wordt u gevraagd om stil te zijn.
 • Toiletgebruik is toegestaan maar we beperken dat tot een minimum. En: slechts één persoon tegelijk kan gebruik maken van het toilet.
 • Na afloop van de dienst verlaten we het gebouw op aanwijzingen van de gastvrouw/heer, één voor één en met inachtneming van de anderhalve meter maatregel.
 • Buiten is er gelegenheid voor wie dat wil om op het grasveld elkaar te ontmoeten. Er is geen koffie en we handhaven ook dan de anderhalve meter afstand.

Tijdens de dienst:

 • is er geen samenzang. De pianist(e) speelt en zingt. Meezingen is dus niet toegestaan.

We hopen op een mooie dienst met elkaar.