(Online) dienst 13 december, 3e advent

Voorganger: Sjaak Weststrate, muziek door Melanie Wilschut

Dit is de derde zondag van advent. Gedurende vier zondagen staat het verwachtingsvol uitzien naar het feest van de geboorte van Jezus Christus centraal. We leven toe naar kerst en vier zondagen voor het zover is kijken we uit naar het feest van de geboorte van Jezus (Kerst). En advent betekent zoveel meer dan dat!

Het thema van het adventsproject is ”Ik zie toekomst in jou”. Het is een project over spiegelen, kijken, geloven en zien. Elke week is in de dienst een kort adventsmoment: we ontsteken een kaars, er is aandacht voor het projectthema en er is een korte inleiding op het projectthema van de zondag en het daarbij behorende Bijbelgedeelte. De inbreng vanuit de leiding van de nevendienst is er dit jaar niet, dit omdat de kinderen ook niet in de dienst zijn. Natuurlijk wordt ook tijdens de kinderopvang in het Trefpunt aandacht besteed aan advent en de verhalen die in de diensten centraal staan!

We hopen u en jou te ontmoeten in deze derde adventsdienst, in de Kapel of online. We wensen elkaar juist in deze tijd vol on zekerheid de hoop en de verwachting toe waar het in de adventstijd over gaat.

De diensten zijn online te volgen door op de desbetreffende dienst te klikken op ons kanaal op YouTube.

Let op:

Voor iedere dienst is aanmelding vooraf nodig als je aanwezig wilt zijn in de kapel. Dat kan bij Marja van Gelder, tel. 038-4656940 (het mobiele nummer van Marja is niet voor aanmelding beschikbaar. Mailen kan ook: mlvangelder@hetnet.nl Voor de dienst van 13 december  is aanmelding mogelijk tot zaterdag 12 december, 15.00 uur.

De regels:

 • We gebruiken alleen de hoofdingang van de Kapel. De zijdeur en de deur via de parkeerplaats zijn afgesloten.
 • Bij klachten: thuisblijven. Dat geldt ook wanneer huisgenoten ziek zijn.
 • Bij de hoofdingang wordt u opgevangen door een gastvrouw/heer. Ook hij/zij zal (nogmaals) vragen of u klachten heeft. Wanneer dat niet het geval is mag u naar binnen.
 • Voordat u binnenkomt dient u een mondkapje op te zetten, deze mag u afzetten als u op uw plaats zit. Bij het verlaten van de kapel dienst u deze weer op te zetten.
 • Bij de ingang van de Kapel staat ontsmettingsmiddel. Bedoeling is dat u daar de handen ontsmet.
 • De gastvrouw/heer wijst vervolgens een zitplek aan. Zij bepaalt wie waar zit, u hebt daar zelf geen inspraak in. Uitgangspunt is dat we zo weinig mogelijk langs elkaar heen lopen, we handhaven consequent de anderhalve meter maatregel.
 • Jas, tas en eventueel rollator neemt u mee naar uw stoel. De garderobe mag niet gebruikt worden.
 • Voorafgaand aan de dienst mag u met medebezoekers praten, maar daarbij blijft u op uw stoel en houdt uw mondkapje daarbij op. Op zeker moment start de uitzending van de dienst en wordt u gevraagd om stil te zijn.
 • Toiletgebruik is toegestaan maar we beperken dat tot een minimum. En: slechts één persoon tegelijk kan gebruik maken van het toilet. Draag een mondkapje als u door de kapel loopt.
 • Na afloop van de dienst verlaten we het gebouw op aanwijzingen van de gastvrouw/heer, één voor één en met inachtneming van de anderhalve meter maatregel.

Tijdens de dienst:

 • is er geen samenzang. De pianist(e) speelt en zingt. Meezingen is dus niet toegestaan.

We hopen op een mooie dienst met elkaar.