oecumenische dienst in de Baptistengemeente

Een nieuw initiatief in het kader van de week van gebed is een gezamenlijke dienst op deze laatste zondag van de week van gebed. De kanselruil is een stap in de richting van gestalte geven aan verbondenheid met elkaar, maar het leek ons ook mooi om die verbondenheid gestalte te geven in een gezamenlijke dienst. Dat gebeurt dus op deze zondag.  We komen samen in het gebouw van de Baptistengemeente aan de Burgemeester Drijbersingel. Dat is namelijk het enige gebouw waar voldoende ruimte is voor het aantal mensen wat we deze morgen verwachten. De gezamenlijke dienst gaat uit van onze gemeente, de Baptistengemeente en Christus Centraal. Het korps van het Leger des Heils doet dit jaar (nog) niet mee, dat heeft met name te maken met de wisseling van voorgangers daar. De dienst wordt geleid door Emo Rahajaan en Aernout de Jong, voorgangers van Christus Centraal en de Baptistengemeente. Vanuit onze gemeente doen mensen mee in diverse onderdelen van de dienst: het kindermoment, de gebeden en de lezingen. De Kapel is op deze zondag dus gesloten, we hebben geen “eigen dienst.” We hopen van harte dat velen van ons de weg naar de Burgemeester Drijbersingel weten te vinden op deze zondagmorgen en dat we daar met elkaar een goede dienst beleven in verbondenheid met elkaar in de naam van Jezus.

Van harte welkom!