Michazondag

De derde zondag van de maand oktober is de Micha-zondag. Een initiatief wat voortkomt vanuit de Micha-beweging en ontstaan is vanuit Micha 6 vers 8: Wat God wil is recht doen, trouw betrachten en nederig de weg gaan van Hem.

In de dienst op de Michazondag is er enerzijds de dankbaarheid voor voorspoed, welvaart en overvloed in velerlei opzicht. Tegelijk is er ook de ruimte voor het besef dat zovelen het in allerlei opzichten en door allerlei oorzaken minder hebben in deze wereld dan wij als gevolg van onrecht,
uitbuiting en misbruik. En we zoeken naar wegen om recht te doen en er niet alleen zowel persoonlijk als gemeente te zijn voor de meest kwetsbaren. Een dienst van bewustwording enerzijds en tegelijk dus ook een dienst die ons oproept om in beweging te komen en onze verantwoordelijkheid te nemen. Dit jaar is het thema: ”de regenboog, hoop voor mens en dier.” Vanuit het verhaal van de zondvloed gaat het over Gods beloften, niet alleen voor mensen maar ook voor dieren en wat die beloften betekenen voor onze manier van omgaan met de dierenwereld en de schepping. Een verrassende insteek die ongetwijfeld leidt tot een bijzondere dienst.

Leden van de WZD verlenen medewerking aan de dienst, het initiatief voor deze dienst komt ook bij hen vandaan!

Voorganger: Henk van Dam

Muzikale begeleiding: Stephan van der Plas