Kerstnachtdienst

Het is inmiddels een traditie geworden: op kerstavond gaat de Kapel om 22.30 uur dicht en vieren we buiten de geboorte van Jezus met
een Kerstnachtdienst in de open lucht. En dit jaar mag dat met recht een traditie heten! Het is de 10e keer dat we bij ons in de wijk vanuit onze gemeente de Kerstnachtdienst in de open lucht organiseren! En dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. De kerstnachtdienst heeft dit jaar nog meer dan anders een bijzonder karakter! In samenwerking met de mensen van de dierenweide die naast de Kapel ligt organiseren we een levende kerststal!

Er zijn meerdere dieren, er zijn drie herders, er is een Jozef en een Maria en ook de kribbe ontbreekt niet! En we hopen dat iemand namens het college van Burgemeester en Wethouders wil meewerken en in deze 10e editie van de Kerstnachtdienst de lezing van het Kerstevangelie wil verzorgen. Dat ter onderstreping van wat we al 10 jaar lang juist met het houden van de Kerstnachtdienst in de open lucht willen benadrukken: we zijn kerk voor de hele stad, het evangelie dat Jezus geboren werd is een Boodschap van liefde die de totale mensheid geldt en waarbij niemand wordt uitgesloten.
We hopen en bidden dat die Boodschap krachtig zal klinken in deze Kerstnacht. En we hopen en bidden dat mensen aan die Boodschap gehoor geven en zich laten leiden naar de kribbe waarin het kind ligt wat de Redder van de wereld is en ieder mens een nieuwe kans geeft! We nodigen u en jou, juist gelet op het lustrum wat we dit jaar vieren met extra nadruk uit om er bij te zijn en deze feestelijke kerstnacht te beleven. En meer dan ooit is dit het moment bij uitstek om familieleden, vrienden en bekenden die de gang naar de kerk niet (meer) kennen mee te vragen. Kom zelf, nodig hen uit en neem hen mee.

Uiteraard is er voorafgaand aan de kerstnachtdienst (vanaf 20:30 uur) open huis in de Kapel en is er na afloop warme chocolademelk en Glühwein voor iedereen.

Voorganger: Henk van Dam
Muzikale begeleiding: Melanie Wilschut