Kanselruil-dienst

Op deze derde zondag van de maand januari begint de week van gebed. Traditiegetrouw is de eerste zondag van de week van gebed de zondag van de kanselruil: vier gemeenten ruilen deze zondag van voorganger. De dienst in onze gemeente wordt deze zondag geleid door Johan Gooswilligen, korpsofficier bij het Leger des Heils hier in Zwolle. Namens onze gemeente zal Henk van Dam de dient leiden in de gemeente: ”Christus Centraal”. De kanselruil is bedoeld als middel om de onderlinge verbondenheid van kerken en gemeenten in Dieze gestalte te geven en te versterken. We hopen op goede, verbindende en verrassende diensten waarin we iets ontdekken van de rijkdom van uiteenlopende tradities. Het thema van de week van gebed (Buitengewoon) staat centraal in deze dienst.

Voorganger: Johan Gooswilligen

Muzikale begeleiding: Melanie Wilschut