Jongerenkring

Ook dit keer weer staat een Bijbelgedeelte/thema centraal wat is aangereikt vanuit de groep. Op deze avond staat (met name het tweede gedeelte van) 2 Samuel 12 centraal, een gedeelte dat is aangereikt door A en ongetwijfeld heel wat stof tot gesprek zal opleveren… Zij denkt mee in de voorbereiding en doet ook een deel van de avond zelf.