Jeugddienst

Op deze tweede zondag van de maand is er dit keer een jeugddienst. Jeugddiensten zijn niet primair bedoeld om rand- of buitenkerkelijke jongeren in een kerkdienst te krijgen. We halen in onze jeugddiensten (waar natuurlijk ook die jongeren van harte welkom zijn)het werk met, voor en door jongeren voor het voetlicht. Dat is ook dit keer het geval. Zoals vrijwel iedereen weet zijn we als gemeente nauw verbonden met het missionaire jongerenwerk zoals dat binnen onze wijk vooral gestalte krijgt vanuit Youth for Christ. Die verbondenheid willen we onderstrepen en gestalte geven in deze jeugddienst. Alle medewerkers/vrijwilligers die actief zijn binnen YFC worden voor deze dienst uitgenodigd. Enkelen van hen zullen in een persoonlijke bijdrage iets vertellen over wat ze doen, wat dit voor henzelf betekent en wat dat bij jongeren uitwerkt. Enkele mensen doen mee bij bepaalde onderdelen van de dienst. En er is een apart moment waarop we voor alle medewerkers bidden en hen een zegen meegeven vanuit ons als gemeente.
Een bijzonder moment, zeker voor hen, maar niet minder voor ons. We nodigen u en jou uit om er bij te zijn. Om mee te doen met YFC ben je nooit te jong, om betrokkenheid te tonen ben je nooit te oud!

Voorganger: Henk van Dam

Muzikale begeleiding: Praiseband Banner