Gesprekskring online

Met uitzondering van wat verbindingsprobleempjes hebben we de vorige (eerste)meeting als heel positief en verrijkend ervaren, vandaar dat we elkaar ook deze keer online zullen ontmoeten. Dat doen we niet meer via Skype maar via Blue Jeans, het programma wat we in onze gemeente voor alle online ontmoetingen gebruiken. Stuur een berichtje naar Henk van Dam om de link om mee te doen te ontvangen: voorganger@vegzwolle.nl 
Vaste bezoekers van de gesprekskring krijgen per mail de link toegestuurd met daarbij ook meer informatie over de invulling van het programma op deze avond. Maar natuurlijk zijn zeker ook nu mensen die de gesprekskring normaliter niet bezoeken maar nu wel willen meepraten of behoefte hebben aan onderling contact van harte welkom. Schroom niet, schuif online aan! Je bent welkom.