Gesprekskring

Ook als gesprekskring pakken we de draad weer op na de zomerstop. We houden de traditie in ere: vanaf 19.45 uur koffie of thee met een traktatie die beurtelings wordt verzorgd door eén van de bezoekers. En om 20.00 uur beginnen we ons programma.
Het gesprek op deze avond is enerzijds vervolg op het thema van de startzondag: “Thuis in een heilig huis”. We zijn met elkaar in gesprek over de eredienst op zondagmorgen en de manier waarop we die binnen onze gemeente invullen. Daarbij komen allerlei vragen aan de orde als: hoe ervaar je onze diensten, wat spreekt je vooral aan, wat minder of helemaal niet, wat moet vooral zo blijven, wat kan/moet anders. Maar we gaan  ook in gesprek over wat het eigene is van ons samenzijn in de dienst op zondagmorgen: heeft de eredienst een meerwaarde t.o.v. allerlei andere momenten waarop we in het kader van de gemeente samenkomen en zo ja wat dan en waarom? Of zijn al die ontmoetingsplaatsen en –momenten gelijkwaardig aan elkaar? En vanuit die insteek maken we ook een verdiepingsslag: in diensten op zondag wordt het evangelie verkondigd. Daarvan zeggen we vaak dat het meer dan welk ander verhaal ook “een goed verhaal” is. Over die uitspraak praten we door: wat is
voor jou persoonlijk het goede, het unieke aan het Evangelie wat ons elke week verkondigd wordt? En… wat is van dat Evangelie ”het goede” voor mensen die leven buiten de kring van de gemeente en zonder God? Hoe vertellen we hen het ”goede verhaal?”
Kortom: een stevig uitdagend en gevarieerd begin van dit nieuwe seizoen. Hopelijk heb je er weer zin in en ben je er bij.