Gesprekskring

Op woensdag 19 juni sluiten we als gesprekskring het seizoen af met een laatste avond in het kader van het jaarthema. Een avond die uitloopt op een (slot)moment van ontmoeting in informele sfeer onder het genot van een hapje en een drankje.
We beginnen zoals gewoonlijk om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is iedereen welkom en staan koffie en thee gereed. Op deze laatste avond van het seizoen staat Handelingen 5 vers 1 t/m 11 centraal: het verhaal van Ananias en Saffira. Een verhaal wat in de lijn van het kerkelijk jaar past: het speelt zich af in de dagen na Pinksteren. Wout reikte dit verhaal als suggestie aan. Een mooie suggestie! We proberen met elkaar zicht te krijgen op de boodschap en de bedoeling van dit verhaal, wat een zo wonderlijk verloop en een zo dramatische afloop heeft.

Bij de gemeentebrief van zondag 16 juni is een bijlage met daarin meer informatie over de invulling van de avond. De vaste bezoekers van de gesprekskring krijgen daarnaast ook nog per mail suggesties aangereikt voor de voorbereiding op het gesprek over dit bijzondere Bijbelgedeelte.

We hopen op een mooi slot van een goed seizoen als kring en nodigen u en jou van harte uit om er bij te zijn.