Gesprekskring

Om 19.45 uur staat de koffie gereed, vanaf 20.00 uur beginnen we ons programma. Zoals het er nu uitziet zal Habakuk 4 het vertrekpunt zijn voor ons gesprek met elkaar op deze avond. Dat gedeelte is aangereikt door één van de deelnemers aan de gesprekskring. In de bijlage bij de gemeentebrief van zondag 19 mei staat alle verdere informatie over opzet, invulling en themakeuze van deze avond. De gesprekskring is niet leeftijdgebonden en daarom de plek bij uitstek om elkaar als generaties te ontmoeten. Vandaar aan jong en oud de uitnodiging: schuif aan en doe mee. We zien je graag verschijnen en heten je van harte welkom!