Gesprekskring

Elke maand draagt één van de bezoekers een Bijbelgedeelte aan waarover we samen in gesprek gaan. Bij de gemeentebrief van zondag 17 maart zal een bijlage zitten met daarin meer informatie over opzet en invulling van de avond. De vaste bezoekers van de gesprekskring krijgen rond het weekend van 17 maart een mail met daarin tips en aandachtspunten voor de voorbereiding van het gesprek op deze avond. Op die manier kan iedereen een bijdrage leveren aan een goede voorbereiding op het gesprek tijdens deze avond. We doen dat met elkaar vanuit de overtuiging dat we samen verantwoordelijk zijn voor een goed, leerzaam, vernieuwend en verbindend (geloofs)gesprek met elkaar.
We hopen alle oudgedienden te verwelkomen. En als je nieuwsgierig bent en een avond van deze kring een keer wilt meemaken: kom gerust langs. Het verplicht je tot niets. Welkom ben je absoluut wel! Zeker weten!