Gesprekskring 26 januari

Op woensdag 26 januari staat de volgende avond van de gesprekskring op het programma. We hopen elkaar te ontmoeten in het Trefpunt om 20.00 uur. Koffie en thee staan gereed om 19.45 uur.

Helaas kon vanwege de avond lockdown de avond in december niet doorgaan. Voor een online variant was toen dermate weinig draagvlak dat we de avond hebben laten vervallen. We hopen van harte dat we op deze avond elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. In het kader van het jaarthema (Een goed werk) is op de gesprekskring elke avond een persoonlijk verhaal van iemand uitgangspunt voor het gesprek. Het persoonlijke verhaal verbinden we met een Bijbelgedeelte of Bijbelvers en vanuit die verbinding ontstaat het gesprek. Voor deze avond hebben we daarvoor iemand van buiten onze gemeente uitgenodigd. Hoewel, het is tegelijk ook iemand die al jarenlang met onze gemeente verbonden is. Gerrit de Haan, één van onze vaste voorgangers zal in het kader van zijn werk en vanuit zijn persoonlijke geloofsbeleving met ons iets delen over hoe het goede werk in zijn leven zich ontvouwd heeft en hoe hij aan dat goede werk van God mede gestalte geeft in zijn werk. Ongetwijfeld roept zijn verhaal heel wat reactie op en biedt het stof tot gesprek. Bij de gemeentebrief van zondag 23 januari komt een bijlage met meer informatie over de inhoud en de opzet van deze ongetwijfeld boeiende avond.