Gesprekskring 25 november

Op de gesprekskring ronden we dit najaar de reeks af over de onderdelen van de liturgie in onze diensten: uit welke onderdelen bestaat de liturgie, waarom juist die onderdelen en wat is de achtergrond en de betekenis van de onderdelen in onze liturgie? Op deze avond denken we na over de dienst der gebeden zoals dat officieel heet. Het is gebruikelijk om twee keer in een dienst te bidden, aan het begin en aan het eind. Elk van die gebeden heeft haar eigen accent en inhoud. Vanwaar die keuze, waar hebben verschillende keuzes van voorgangers, ook in dezen mee te maken en hoe functio- neert de dienst der gebeden in de prakrijk van onze gemeente en hoe (anders) gaat het in andere gemeenten en in de loop van de (kerk)geschiedenis?
Bij de gemeentebrief van zondag 22 november wordt een bijlage gevoegd met meer informatie over de invulling van het programma op deze avond. We nodigen u en jou van harte uit.

De avond duurt van 20.00 uur tot 21.30 uur. Afhankelijk van het aantal bezoekers van de kring is de avond in het Trefpunt of in de kerkzaal. Om eerlijk te zijn: we hopen dat het de kerkzaal moet worden vanwege de grote belangstelling voor deze bijzondere kring.