Gesprekskring 18 mei

Op woensdag 18 mei komt ook de gesprekskring weer bij elkaar. We beginnen om 20.00 uur in het Trefpunt, vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie en thee met iets lekkers, meegebracht door één van de ”leden” van de gesprekskring.
Op deze avond zal Christina in het kader van het jaarthema met ons iets delen over het ouderenpastoraat waarvoor zij in onze gemeente verantwoordelijk is. In het ouderenpastoraat zijn sprekende en soms ook ontroerende voorbeelden van hoe Gods werk doorging, de generaties door. Of soms juist komt in het ouderenpastoraat ook aan de orde dat je in de volgende generaties van kinderen, klein- en achterkleinkinderen iets van het goede werk van God zag verdwijnen of daarvan weinig of niets meer waarnam. En soms ook is het omgekeerde het geval: ouderen ervaren dat het geloof hen soms uit handen lijkt te vallen, terwijl het in het leven van hun (klein)kinderen tot bloei komt. Christina deelt ervaringen uit de praktijk en verbindt die ook met haar eigen geloofsweg en hoe Gods goede werk ook in haar leven voortging. We verbinden dit ook met een Bijbelgedeelte en gaan daar met elkaar dieper op in. Al die elementen en invalspoorten leiden zonder twijfel tot een boeiend gesprek. Bij de gemeentebrief van zondag 15 mei zit als bijlage een uitnodiging voor deze avond met daarin meer informatie over inhoud, opzet en accenten van deze avond. We hopen dat u/jij er bij wilt zijn.