Gesprekskring 15 juni

Op woensdag 15 juni is de laatste bijeenkomst van de gesprekskring in dit seizoen. Iedereen die er afgelopen seizoen één of meerdere keren was verwelkomen we graag op deze laatste avond. Zoals altijd beginnen we om 20.00 uur in het Trefpunt, vanaf 19.45 uur staan koffie en thee gereed. Elke avond in dit seizoen stond een persoonlijk verhaal van iemand van ons centraal en was dat, in combinatie met een Bijbelgedeelte of Bijbelverhaal uitgangspunt voor het gesprek met elkaar. Op deze laatste avond doen we het iets anders: er is dit keer een persoonlijke bijdrage van ieder van ons en daarover zijn we met elkaar in gesprek. De mensen die afgelopen seizoen op de gesprekskring waren krijgen via een mail nog bericht over hoe we dat gaan doen en wat er van je gevraagd wordt. Traditiegetrouw sluiten we het seizoen af met een hapje en een drankje en duurt het programma deze laatste avond wat korter dan anders. We hopen je te ontmoeten en zien uit naar een mooie afsluiting van een bijzonder seizoen.