Gesprekskring gaat niet door

Ook wij sluiten aan bij de richtlijnen van de overheid door diensten en overige bijeenkomsten tot eind van de maand te cancellen. Aangezien wij geen mogelijkheid hebben om diensten online te streamen zou u de diensten van VEG Heerde kunnen beluisteren de komende zondagen via www.vegkruiskerkheerde.nl

Bij de gemeentebrief van zondag 15 maart wordt een bijlage gevoegd met daarin alle informatie over het programma op deze avond. Nadat we in februari hebben nagedacht over een spannend geloofsdilemma, vervolgen we op deze avond het gesprek over de diverse onderdelen van onze erediensten. We zijn daarover in gesprek vanuit ons jaarthema (heilig thuis). Op deze avond zijn we in gesprek over: Bijbellezen en gebed, twee kernonderdelen van onze diensten. We zien uit naar een boeiend en leerzaam gesprek en nodigen u en jou van harte uit.