Gesprekskring

Op de gesprekskring hebben we afwisselend avonden waarop het thema: ”heilig (t)huis” centraal staat en avonden waarop een geloofsvraag of – dilemma wat ingebracht wordt door iemand vanuit de groep centraal staat. Nadat we in september en oktober twee avonden hadden rond het thema: ”heilig (t)huis” is het deze maand tijd voor een geloofsvraag/dilemma. Welke dat is, is bij het schrijven van deze kopij nog niet bekend. Via de gemeentebrief volgt daarover nadere informatie en bij de gemeentebrief van zondag 24 november zit daarnaast ook een uitnodiging met meer informatie over de inhoud van deze avond. Het belooft in elk geval een boeiend gesprek te worden rond een geloofsthema wat ongetwijfeld niet alleen speelt bij degene die het aanreikt maar wat ook breder herkenbaar zal zijn.
Weet je welkom op deze avond!