Gebedsmoment

Op woensdag 22 mei komen we samen in het liturgisch centrum van onze Kapel om met elkaar te bidden. Er zijn niet heel veel mensen bij het gebedsmoment aanwezig (meestal tussen de 5 en 8 personen), maar dat maakt deze activiteit niet minder waardevol! En tegelijk geldt: een zo waardevol gebeuren als samen bidden is iets wat je graag met meer mensen zou doen. In meerdere verbanden kwam de afgelopen weken naar voren hoezeer gebed belangrijk is voor de gemeente en gaven mensen aan dat ook in hun persoonlijke situatie het feit dat door anderen voor hen gebeden werd dor hen als heel bemoedigend is ervaren.

Bidders zijn de kurken waarop de gemeente drijft, zei iemand ooit. Natuurlijk is er het persoonlijk gebed van velen van ons, natuurlijk zijn er andere gebedsmanieren dan deze vorm. Maar toch… we zien uit naar meer mensen die ook op deze manier en tijdens dit gebedsmoment willen meebidden. Samen bidden bemoedigt, samen bidden stimuleert ook je persoonlijk gebedsleven. Om 19.00 uur verwelkomen we u en jou heel graag!