Gebedsmoment

We ontmoeten elkaar in het liturgisch centrum van de Kapel. Rondom de avondmaalstafel en de brandende Paaskaars komen we bij elkaar.
Dit gebedsmoment valt in de 40-dagentijd. Dat betekent dat we deze avond ook de kaarsen die nog niet gedoofd zijn (dat zijn er vier) zullen aansteken. De 40-dagentijd is een periode van bezinning en verstilling. En dus bij uitstek ook een tijd van gebed. Wellicht is het bijzondere karakter van de lijdenstijd aanleiding om dit keer wel bij het gebedsmoment aanwezig te zijn en hardop of in stilte mee te bidden.
Welkom!