Gebedsmoment

In het liturgisch centrum van de Kapel komen we bij elkaar. We zitten rondom de avondmaalstafel en de Paaskaars brandt. We delen enkele gedachten vanuit een Bijbelgedeelte en noemen onderwerpen waarvoor en mensen voor wie we willen bidden of danken. Vervolgens spreken we af wie waarvoor bidt of dankt. Mensen die niet hardop mee willen bidden worden op die manier tot niets verplicht en kunnen toch gebedsonderwerpen aandragen waarvoor dan door anderen wordt gebeden.

We nodigen de vaste bezoekers uit voor dit bijzondere moment, maar nieuwe mensen zijn ook welkom. Het gebedsmoment begint om 19.00 uur en duurt maximaal drie kwartier.