Gebedsmoment

We heten u en jou van harte welkom en nodigen je uit om mee te bidden tijdens ons maandelijkse gebedsmoment. We beginnen om 19.00 uur. Het gebedsmoment duurt tot maximaal 19.45 uur en wordt gehouden in het liturgisch centrum van de Kapel (in de kerkzaal, rondom de avondmaalstafel). Meedoen kan op diverse manieren: door er “alleen” te zijn (en dat alleen al is heel waardevol), door gebedspunten aan te dragen of door zelf hardop te bidden. We benadrukken nogmaals dat dat laatste absoluut geen voorwaarde is en dat het niet zo is dat meedoen pas zinvol is als je ook hard op meebidt. Elke keer zijn er meerdere mensen aanwezig die nooit hardop meebidden, hun aanwezigheid is zeker van toegevoegde waarde, voor henzelf en voor de kring als geheel.