Gebedsmoment

Welkom in de kerkzaal van de Kapel. Bij het licht van de brandende Paaskaars en rondom de avondmaalstafel delen we gebedspunten spreken we af wie waarvoor bidt. Een eenvoudig moment wat altijd weer sprekend en verbindend is. Voor hen die er zijn en we weten ons ook verbonden met de situaties en de mensen waarvoor en voor wie we bidden.