Gebedsmoment

Nu het winterseizoen weer begint worden de gebedsmomenten weer gehouden op woensdagavond voorafgaand aan de gesprekskring. We komen deze maand bij elkaar in het liturgisch centrum van de Kapel. De woensdagavond biedt voor meer mensen mogelijkheden om het gebedsmoment bij te wonen dan de zondagochtend, vandaar dat we blij zijn dat we weer op dit tijdstip bij elkaar kunnen komen. We nodigen degenen die er vorig seizoen waren van harte uit om erbij te zijn en hopen ook mensen te kunnen begroeten die voor het eerst aanschuiven. Hardop meebidden is absoluut geen voorwaarde. Weet je welkom!