Gebedsbijeenkomst

Week van gebed

Van zondag 19 t/m zondag 26 januari is de week van gebed. Een landelijk initiatief van de Raad van Kerken en Missie Nederland, waaraan ook wij in Zwolle meedoen. In de week van gebed gaat het met name om het gebed om de eenheid en het versterken van de verbondenheid tussen christenen onderling, over de grenzen van kerkmuren heen. Ook in de wijk Dieze doen we mee met de week van gebed, evenals meerdere andere wijken in Zwolle overigens. De diensten van 19 januari (kanselruil) en van 26 januari (gezamenlijke dienst) zijn in dit kader al genoemd. Daarnaast zijn er de startactiviteit stadsbreed en de gebedsactiviteit in de huiskamer van YFC. Daarnaast is er in Dieze één gebedsbijeenkomst in het kader van de week van gebed. Die wordt gehouden op dinsdag 21 januari, 19.30 uur in de Kapel en gaat uit van de gezamenlijke kerken in Dieze. Naast de gemeenten die meedoen aan de kanselruil werken ook de Oosterkerk, de Lutherse kerk en de RK-parochie mee. Om 19.30 uur is er een gebedsviering in de kerkzaal van de Kapel. Aansluitend aan de viering drinken we koffie en thee in het Trefpunt en is er een gesprek met elkaar. Juist door dat onderdeel ontmoeten we elkaar over grenzen van kerkmuren heen en raken met elkaar in gesprek op een speelse en interactieve manier. We sluiten dan gezamenlijk weer af in de kerkzaal van de Kapel om uiterlijk 21.15 uur. We hopen velen ook uit onze gemeente te ontmoeten op deze avond en nodigen u en jou van harte uit. We hebben er bewust voor gekozen om niet zoals afgelopen jaren meerdere gebedsbijeenkomsten te organiseren maar beperken het tot deze ene keer. Voor dit ene gebedsmoment in deze week van gebed doen we in alle vrijmoedigheid een beroep op u en op jou!