Bevestigingsdienst ambtsdragers

In deze dienst worden 2 nieuwe kerkensraadsleden bevestigd in hun ambt. We zijn dankbaar voor hun beider beschikbaarheid en willen hen in deze dienst inzegenen voor hun roeping ten dienste van onze gemeente. En dat doen we graag met elkaar en dus ook met u en met jou erbij. Welkom!

Voorganger: Henk van Dam

Muzikale begeleiding: Melanie Wilschut