Avondmaalsviering

Op Witte Donderdag staat de viering van het avondmaal centraal en leiden liederen, muziek, stiltes, (Bijbel)woorden en gebeden ons naar de tafel die staat aangericht.

  • We komen binnen en nemen in stilte onze plaatsen in, in de Kapel.
  • Voorafgaand aan de dienst is er geen muziek.
  • Het licht is gedempt.
  • De opstelling van de Kapel is aangepast aan de intieme sfeer die past bij deze diensten.
  • We verlaten in stilte de Kapel na afloop van de dienst, er is ook dan geen muziek.

Na afloop van de diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Trefpunt en met elkaar dingen te delen vanuit de dienst onder het genot van een kop koffie of thee.

De sfeer die we voorafgaand aan en na afloop van de diensten willen creëren tekent ook de diensten zelf. Liedkeuze, woordkeuze,    Bijbelwoorden, momenten van overdenking en van stilte, de inhoud van de gebeden, alles is erop gericht om deze diensten zo in te vullen dat ze aansluiten bij en gestalte geven aan het eigen karakter van deze stille week.

Voorganger: Henk van Dam
Muzikale begeleiding: Stephan van der Plas