Avondmaalsdienst / themazondag

Op deze tweede lijdenszondag vieren we de maaltijd van de Heer. Dat zullen we dit keer op een wat andere manier doen dan anders. Dat heeft er mee te maken dat we op deze zondag een gemeenteontmoeting organiseren in het kader van ons jaarthema: ‘Let’s connect’. In dat jaarthema gaat het onder meer om (nieuwe) vormen van geloofsbeleving. Immers, daarin ligt het hart van onze verbondenheid. Maar deze dienst is daarvan onderdeel en mede daarom hebben we voor een wat andere opzet/invulling en manier van avondmaal vieren gekozen. Vier gemeenteleden denken mee bij de voorbereiding van deze dienst en de gemeenteontmoeting. We laten ons verrassen en zien uit naar een vernieuwende en gezegende avondmaalsdienst in deze lijdenstijd.

Voorganger: Henk van Dam
Muzikale begeleiding: Stephan van der Plas en anderen

Na de dienst praten we door over de vraag wat de moderne devotie en de diverse elementen van de dienst van deze morgen kunnen betekenen, zowel voor ons persoonlijk geloofsleven als ook voor ons samen gemeente zijn. Ds. Hans Tissink leidt dat gesprek. Hij is als gemeentepredikant verbonden aan de Adventskerk in Zwolle -Zuid en daarnaast ook binnen Zwolle actief in de beweging van de moderne
devotie. Vanuit die ervaring zal hij dingen vertellen en ons meenemen in de zoektocht op welke manier die beweging ook van betekenis kan zijn in onze gemeentesituatie.
We sluiten af met een gezamenlijke lunch. We vragen iedereen om iets mee te nemen voor de maaltijd. Ook dat is een waardevolle vorm van samen verbonden zijn: samen eten waarbij ieder iets meeneemt van zichzelf voor de anderen.
Rond 13.00 uur is het programma afgelopen (uitloop is mogelijk).