Avondmaalsdienst, 3e advent

Op deze derde zondag van advent vieren we het avondmaal. Een prachtige combinatie. Immers de maaltijd van de Heer is ook de maaltijd van de verwachting. Aan het avondmaal kijken we vol verwachting vooruit naar de nieuwe schepping, naar de bruiloft van het Lam. En dat is precies waar het in deze adventsperiode om gaat: we kijken niet alleen vooruit naar Kerst en het feest van de geboorte van het Kind van Bethlehem, nee we kijken over Bethlehem heen ook vooruit naar de grote morgen waarop het Kind van Bethlehem zal komen als de koning van hemel en aarde. We zien uit naar een feestelijke en verwachtingsvolle avondmaalsviering.

Voorganger: Rogier Dragstra

Muzikale begeleiding: Melanie Wilschut