In de wijk

Gebedsbijeenkomst

Week van gebed Van zondag 19 t/m zondag 26 januari is de week van gebed. Een landelijk initiatief van de Raad van Kerken en Missie Nederland, waaraan ook wij in Zwolle meedoen. In de week van gebed gaat het met name om het gebed om de eenheid en het versterken van de verbondenheid tussen christenen…

oecumenische dienst in de Baptistengemeente

Een nieuw initiatief in het kader van de week van gebed is een gezamenlijke dienst op deze laatste zondag van de week van gebed. De kanselruil is een stap in de richting van gestalte geven aan verbondenheid met elkaar, maar het leek ons ook mooi om die verbondenheid gestalte te geven in een gezamenlijke dienst. Dat gebeurt…